Kumpulan Gambar Animasi Bergerak Untuk Powerpoint

Rating: 99% 5983


Teknologi Mudah Alih Dalam Pembelajaran Kolaboratif

Organisasi Lain Pengenalan Teknologi mudah alih boleh menawarkan peluang baru untuk pembelajaran yang melampaui senario bilik darjah tradisional yang

Download - Fri, 27 Mar 2015 03:34:00 GMT

(MATTER) DALAM PERISIAN CERITA DARI PESPEKTIF MODEL ...

"Perkara" (Matter) dalam Perisian Cerita Unggas I: Dari PespektifMode/ Persepsi Estetika Dalam konteks ini kesemua elemen tersebut perlu diambil kira

Download - Fri, 27 Mar 2015 07:16:00 GMT

Page 1